Velkommen til borettslagets nettside
Ved hjelp av Google Maps kan du sjekke ut hvor vi holder til, og se på deres bilder av området. Vi vil gjerne også vise deg været vi har akkurat nå, eller hadde - helt tilbake til april 1993 (data produsert og lagret av UiT).     
Kort om nettsiden
Parkgata14.no gjør det mulig å laste ned sakspapirer i forbindelse med styre- og generalforsamlingsmøter. Nettstedet vårt er koblet mot lukkede områder der styret kan diskutere styrearbeid og lese styreprotokollene.                   
Men en egen nettside åpner jo også for andre muligheter, som for eksempel ved salg og fremleie av enheter.                   
Siste skudd på stammen er vår nye SOS. Sjekk den om det skulle være ting du kanskje er litt nysgjerrig på.          
Kort om borettslaget
Borettslaget ble stiftet den 02.07.68 med "formål å erverve eiendommen Parkgaten 14 i Tromsø, forestå riving av nåværende bygninger, oppføring av nytt bolighus på tomten samt utleie av boliger der til andelseierne".                   
Bygget, som ble tatt i bruk den 01.08.70, består av 24 enheter inklusive 2 butikklokaler på bakkenivå. Videre oppover i bygget er det 7 små leiligheter per etasje, og øverst ei familieleilighet som vi kaller Toppen. Mer...                   
Borettslaget har ingen gjeld. Alt vedlikehold gjøres av egen opparbeidet kapital. Husleia inkluderer kommunale avgifter, forsikring av bygget, varmtvann og sentralvarme (nå med fjernvarme), privat forbruk av strøm og kabel-TV fra Telenor. En avtale om Internett må evt. opprettes av andelseier selv. Du finner mer info her.          
Kort om borettslagets forsikring
Byggmassen i borettslaget er fullverdiforsikret i Storebrand Forsikring. Vårt kundenummer er 0034792921. Eventuell skade skal også meldes til styreleder på mob. 91836224. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre.          
Kort om nøkler i borettslaget
Dagens låsesystem ble installert i 1998. Hver andelseier fikk da utlevert tre nøkler. Kun andelseier kan bestille en ny systemnøkkel (av styrelederen). Hentes og betales hos Certego i Tromsdalen og vil da koste ca. kr. 300. (Husk å ta vare på kvitteringen din). Ønsker du nøkkelen fakturert gjennom BoNord vil den koste deg kr. 500. Godt råd: Ha alltid en reservenøkkel liggende i leiligheten din (i tilfelle du skulle rote bort bruksnøkkelen).                
Nøkler til postkasse og skap på felles vaskerom er levert av KaBa. Kontakt styret om du trenger nøkkelnummer.      
Kort om vedlikehold
Borettslaget er fom. 2014 forvaltet av BoNord. Dette for å nyte godt av deres kompetanse på bygg som vårt. Budsjettene vil ta høyde for nødvendig vedlikehold, og nye husleieøkninger kan forventes i årene som kommer.     
Realisert vedlikehold
En liste over det viktigste vedlikeholdet som er blitt realisert i nyere tid finner du her.

Oppdatert den 02.06.21


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no