Sentralvarme 
Besparelsene borettslaget oppnår gjennom billig strøm (kjelkraftavtale) gjør at vi kan holde en relativt lav husleie. Og om oppvarming med olje er billigere, kan vi på enkelt vis koble om. El-kjelen (6 elementer på til sammen 75 kW) og fyrkjelen (95 kW) sørger for felles varmtvann (ca 72 °C) til din dusj, spring og radiator. Vær oppmerksom på at alt annet forbruk av strøm går på normal fastkraftavtale for boliger (dyrere strøm).

Fjernvarme 
Borettslaget har inngått en avtale om leveranse av fjernvarme fra Kvitebjørn Varme. Da blir både el-kjele og fyrkjelen omtalt ovenfor overflødige. Sistnevnte ble tatt ut av drift allerede i oktober 2014 grunnet dyr olje. Fjernvarme forventes å bli tatt i bruk innen utgangen av 2018.

Radiatorer med termostatstyring 
Romtemperaturen skal holdes på ca 20 °C om termostaten settes til 3 (mot den sorte streken under skalaen). Dersom dette ikke er tilfelle bør du få termostaten kontrollert. Bekostes av borettslaget. Kontakt styreleder.      


 

Varmestyring 
Foruten termostatene reguleres radiatorvarmen også av to varmeregulatorer på fyrrommet. De kompenserer for utetemperaturen og sørger dessuten for nattsenking.

Ekspansjonskar 
En annen viktig komponent i sentralvarmeanlegget er ekspansjonskaret. Det absorberer trykkvariasjoner som oppstår i radiatorsløyfene på gunn av forskjellen i vanntemperaturen mellom dag og natt.

Kameraovervåking 
Uten egen vaktmestertjeneste er det viktig å ha et våkent øye på hvordan fyrrommet fungerer fra dag til dag.      

Jarle Andersen, 0212.18


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no