Litt av borettslagets historie 

Borettslaget ble altså stiftet i 1968 med "formål å erverve eiendommen Parkgaten 14 i Tromsø, forestå riving av nåværende bygninger, oppføring av nytt bolighus på tomten samt utleie av boliger der til andelseierne".            


 

 

Den 30.04.70 ble det avholdt generalforsamling. Fra møteprotokollen fremgår det at 18 andeler ble fordelt. Bygget, som på denne tiden var nesten ferdig, lokket mange av andelseierne på befaring etter møtet.
 
Referat fra styremøte avholdt 09.07.70 viser at husleie skulle beregnes fra den 01.08.70, men det er vel å anta at noen av leilighetene ikke var innflytningsklare til den datoen.
 
Fra fortegnelsen av de tilstedeværende på generalforsamlingen 31.03.71 fremgår det at samtlige 24 andeler nå var fordelte. Ett av butikklokalene ble tatt i bruk som frisørsalong, noe det fortsatt er den dag i dag.
 
Styremøtet den 20.12.72 belyser at andelsbrevene utstedt til butikklokalene må omgjøres til leiekontrakter. Det første tiåret i borettslaget historie preges av stadige husleiejusteringer for å holde tritt med økte utgifter.      
Generalforsamlingen 21.06.83 ønsker utredet om oppvarming med strøm kan benyttes, da oljen er blitt så dyr. I det andre tiåret fortsetter den generelle prisstigningen, noe som fører til at vedlikehold stadig utsettes.                           
Utover 90-tallet får borettslaget bedre kontroll over utgiftene, ved at man engasjerer egen regnskapsfører. Med nye eiere i familieboligen får borettslaget i tillegg også øket inntektene. Dette muliggjør etterlengtet vedlikehold som utskifting av vinduer (1993), og deretter alle dører i hele bygget.
 
Mens borettslaget ryddet opp i eierforholdet til frisørsalongen allerede på 70-tallet, ble ikke lokalet til den andre butikken oppkjøpt før våren 2002. Begge butikklokalene gir i dag leieinntekter til borettslaget.
 
I oktober 2009 fikk Telenor tillatelse til å montere en UMTS-base med to 3G-antenner på blokka vår. Utstyret ble oppgradert til å takle både 3G- og 4G-signaler i oktober 2013. Også dette gir leieinntekter til borettslaget.                           
Fra og med januar 2014 fikk borettslaget ny forretningsfører - BoNord - og skiftet bank fra Nordea til DNB.

Jarle Andersen, 22.08.17


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no